Teton Road
Teton Road

Grand Teton Wyoming

Location: Grand Teton Nation Park

Teton Road

Grand Teton Wyoming

Location: Grand Teton Nation Park